Het Franse Plukkershandvest

Een menselijk, ecologsich en milieuvriendelijk ethiek !

Achtergrond

We zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van onze producten gerealiseerd wordt dankzij het zorgvuldig en gematigd plukken van de knoppen of jonge medicinale scheuten met respect voor het evenwicht in de natuur. Het plukken is een kunst, er zijn regels en principes. Als we die naleven, dan halen we het beste uit de natuur terwijl we ze toch beschermen. Daar waar het mogelijk is, gebruiken we natuurlijke grondstoffen uit de buurt, afkomstig van Europese flora.

Achter elk van onze producten op basis van knoppen of jonge scheuten gaat een plukker schuil. Het plukken is geen willekeurige activiteit, het is de eerste stap in de ontwikkeling van een hoogwaardig product met respect voor de mens en zijn omgeving. Ons charter wil het beroep van plukker promoten, de echte knowhow opwaarderen en de best practices identificeren. Medicinale planten zijn een geschenk van de natuur. We moeten haar daarvoor bedanken door op een verantwoorde manier te plukken.

Doelstellingen

Ons charter wil de belangrijkste gedragsrichtlijnen uiteenzetten die door de professionele plukkers van Equi Nutri nageleefd moeten worden. Het kadert in een geest van respect voor het leven, de plantenwereld, het product en de consument.

De verbintenissen

De professionele plukker moet de ecologie en plantkunde kennen van de omgeving waar hij plukt evenals van de knoppen of jonge scheuten die hij plukt. Goed plukken, dat is ook goed weten wat u wegneemt en waarvoor u het wegneemt. U moet dus zeker weten wat fytembryotherapie of gemmotherapie inhoudt.

De professionele plukker verbindt zich ertoe om:

  1. Een stevige kennis te hebben over plantkunde, zowel theoretisch al praktisch, zodat hij de planten en hun knoppen of jonge scheuten, hun belangrijkste eigenschappen en wat ze betekenen voor de gezondheid kent.
  2. De knoppen en jonge scheuten te herkennen en het juiste moment voor het plukken te kunnen bepalen. In functie van de rassen, verbindt de plukker zich ertoe om de cycli van de planten en hun voortplantingsmanier te respecteren zodat de biodiversiteit en het plantenbestand bewaard blijft, met name door middel van het gedeeltelijk plukken en een rotatie van de sites.

Dat betekent ook

  • Dat de oogst, in de mate van het mogelijke, verdeeld zal worden over de volledige boom;
  • Dat er gemiddeld een kwart, of maximum een derde, van de knoppen van eenzelfde boom of plant geoogst zal worden;
  • Dat er een rustperiode in acht genomen zal worden waar nodig;
  • Dat enkel de knoppen of jonge scheuten geplukt zullen worden die gebruikt kunnen worden voor de beoogde activiteit;
  • Dat er geen beschermde planten geplukt zullen worden.

Labels & garantie